Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach

regulamin konkursu z pyszne.pl

Regulamin konkursu na blogu www.ilovebake.pl

§1 Postanowienia Ogólne

Organizatorem konkursu jest autorka blogu www.ilovebake.pl

 1. Sponsorem nagród jest www.pyszne.pl

 2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem.

 3. Konkurs prowadzony jest na stronie www.ilovebake.pl

 4. Konkurs rozpoczyna się 28/04/2015 a kończy się dnia 05/05/2015 o godz. 23.59 czasu polskiego (dalej „czas trwania konkursu”).

 5. Zwycięzców konkursu wyłania organizator konkursu.

§2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie:

 1. W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza nią, które:

 1. Zaakceptują warunki regulaminu.

 2. Jak najlepiej odpowiedzą na pytanie konkursowe. Uczestnik musi napisać odpowiedź na zadanie konkursowe w komentarzu pod wpisem konkursowym na blogu www.ilovebake.pl. Każdy uczestnik może dokonać jednego wpisu. Warunkiem dopuszczenia uczestnika do konkursu jest polubienie profilu facebook: ilovebake.pl i pyszne.pl.

 1. Komentarze zostawione przez uczestników są zwane dalej „Zgłoszeniem”. Zgłoszenia dostarczone po czasie trwania konkursu, nie będą brały udziały w Konkursie.

§3 Zasady i Przebieg Konkursu

 1. Zadaniem uczestników jest odpowiedź na pytanie:„Pizza, której do dziś nie możesz zapomnieć”

 2. W Konkursie można otrzymać nagrodę tylko raz.

 3. Każdy Uczestnik może wysłać tylko jeden komentarz.

 4. W dniu 07.05.2015 roku na blogu zostanie podana lista zwycięzców wyłoniona przez autorkę bloga: ilovebake.pl według, której komentarz był najbardziej kreatywny.

 5. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu zwycięzcy są zobowiązani do podania następujących informacji:

 1. Imię i nazwisko

 2. Adres

 3. Numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej.

 1. Nagroda zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej.

§4 Dane Osobowe

 1. Dane osobowe zwycięzców będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celach realizacji nagród do zwycięzców.

 2. Uczestniczy mają prawo wyrazić zgodę na przetwarzanie danych. Dane przekazywane są dobrowolnie.

§5 Nagrody

  1. Nagroda I – vouchery na www.pyszne.pl o wartości 1x 100 zł

  2. Nagrody II – vouchery na www.pyszne.pl o wartości 2 x 50 zł. Jeden voucher dla każdej z zwycięskich osób.

§6 Postanowienia Końcowe:

 1. Regulamin jest dostępny na stronie www.ilovebake.pl

 2. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika tego regulaminu.

 3. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować dyskwalifikacją uczestnika z Konkursu. O dyskwalifikacji decyduje Organizator.

 4. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz