Znajdź swój przepis
REKLAMA:

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej https://ilovebake.pl .

Administratorem strony jest Mariusz Gotlib, ul. 42 Pułku Piechoty 133, 15-181 Białystok. Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail: blog@ilovebake.pl

§ 1
DEFINICJE

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1. Administrator – Mariusz Gotlib, ul. 42 Pułku Piechoty 133, 15-181 Białystok
2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://ilovebake.pl
3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

§ 2
DANE OSOBOWE

1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz zapisu na newslettera
2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.
4. Administrator w celu rozsyłania e-maili korzysta z systemu mailingowego SendGrid.
5. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
6. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
7. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
9. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

10.   Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

§ 3
PLIKI COOKIES

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies nie zawierają danych osobowych.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
1. dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji czytelnika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie czytelnika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób czytelnicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
3. utrzymanie sesji czytelnika

3. Wyróżniamy dwa rodzaje plików cookies:
1. sesyjne – pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu czytelnika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)
2. stałe – pozostają na urządzeniu czytelnika przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez czytelnika

4. Zewnętrzne pliki cookies pochodzą od zewnętrznych stron internetowych jak Facebook, Google itp. Korzystając z naszej strony akceptujesz te pliki. Poniżej znajduje się lista dostawców zewnętrznych plików cookie:
1. Google – by móc świadczyć Ci usługi, personalizować reklamy i analizować ruch.  Informacje o tym, jak korzystasz z tej strony, są udostępniane Google.
https://policies.google.com/privacy?hl=pl
2. Facebook – abyś mógł nas polubić i korzystać z wszystkich udogodnień, które oferuje serwis Facebook.com.
https://www.facebook.com/privacy/explanation
3. Instagram – abyś mógł oglądać zdjęcia dodane przez nas do naszego kanału w serwisie Instagram.com
https://instagram.com/legal/cookies/
4. Pinterest – abyś mógł oglądać oraz przypinać nowe Piny do swojego profilu bezpośrednio z naszej strony
https://about.pinterest.com/pl/privacy-policy

5. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.

6. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§ 5
LOGI SERWERA

1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod naszym e-mailem blog@ilovebake.pl
W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt pod naszym adresem e-mail blog@ilovebake.pl


Formularz kontaktowy

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości

  Przepisz kod: captcha

  REKLAMA:
  Zamknij
  © 2012-2022 ILovebake Aneta Glińska. Wszystkie prawa zastrzeżone.
  Zamknij