Znajdź swój przepis

Czym jest fluidyzacja w przemyśle spożywczym? Jakie korzyści przynosi jej zastosowanie?

2 września, 2023

Fluidyzacja to proces, który znalazł szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym, umożliwiając efektywne i równomierne przetwarzanie produktów sypkich. Dzięki niej możliwe jest osiągnięcie optymalnych warunków dla wielu procesów, takich jak suszenie, palenie kawy, czy przede wszystkim mrożenie. Na czym polega proces fluidyzacji i w jaki sposób wykorzystywany jest przez rosnącą liczbę producentów żywności?

Jak działa fluidyzacja? W jakiej formie wykorzystywana jest w przemyśle spożywczym?

Zgodnie z definicją, fluidyzacja to stan wzajemnych relacji zachodzących pomiędzy ciałem stałym, gazem lub cieczą, które powodują pozorne zawieszenie cząstki ciała stałego w ośrodku fluidyzującym. W przemyśle spożywczym jest to proces dwufazowy, gdzie warstwa produktu sypkiego na ruszcie jest doprowadzana do stanu pseudopłynnego za pomocą strugi płynu lub gazu. Upraszczając jeszcze bardziej tę i tak już uproszczoną definicję, możemy powiedzieć, że fluidyzacja jest procesem, który sprawia, że cząstki stałe (np. ziarna) zaczynają „płynąć”, niczym ciecz lub gaz.

Opisywany proces fluidalny – w którym ciało stałe (na przykład ziarna, proszek) zaczyna zachowywać się podobnie do płynu – dzielimy na 3 podstawowe rodzaje, czyli:

  1. Proces fluidalny gazowy
  2. Proces fluidalny ciekły
  3. Fluidyzacja trójfazowa (trójczynnikowa).

W przemyśle spożywczym najczęściej stosowany jest pierwszy z tych procesów, czyli proces fluidalny gazowy. W jego trakcie ciało stałe, takie jak kawałki owoców, warzyw czy innych produktów spożywczych, zawieszane jest w gazie, a raczej w mieszaninie gazów, którą zwykle jest samo powietrze. Dzięki przepływowi powietrza, poddawane procesowi produkty doprowadzane są do stanu „płynnego”, co umożliwia równomierne i szybkie ich przetwarzanie, na przykład w procesie suszenia czy zamrażania. Fluidyzacja gazowa w przemyśle spożywczym pozwala na efektywne i jednolite przetwarzanie produktów, zapewniając ich wysoką jakość końcową. W jakich urządzeniach proces ten zachodzi?

Proces fluidalny gazowy w przemyśle spożywczym. Jaką rolę pełnią w nim tunele zamrażalniczo-fluidyzacyjne IQF?

W branży spożywczej proces fluidalny gazowy wykorzystywany jest głównie przez następujące urządzenia specjalistyczne:

  • tunele zamrażalniczo-fluidyzacyjne – urządzenia te służą do szybkiego i równomiernego zamrażania produktów spożywczych, takich jak owoce, warzywa czy frytki. Dzięki fluidyzacji gazowej, produkty są efektywnie i jednolicie schładzane przez zimne powietrze lub inny gaz chłodzący;
  • suszarki fluidalne – rozwiązanie wykorzystywane do suszenia różnych produktów spożywczych, takich jak ziarna, kawa czy mleko w proszku. Dzięki fluidyzacji gazowej ciepłe powietrze przepływa przez produkt, zapewniając szybkie i równomierne suszenie;
  • piece fluidalne – te z kolei używane są m.in. do palenia kawy. W tych urządzeniach ziarna kawy są zawieszone w gorącym powietrzu, co umożliwia równomierne ich prażenie.

Każde z tych urządzeń wykorzystuje zasadę fluidyzacji gazowej, w której stałe cząstki produktu spożywczego są zawieszone w gazie (zazwyczaj powietrzu), co umożliwia ich efektywne i jednolite przetwarzanie. To zaś z kolei przekłada się zarówno na bardzo wysoką jakość, jak i trwałość otrzymywanego w procesie fluidyzacji produktu.

Post sponsorowany

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zamknij
© 2012-2022 ILovebake Aneta Glińska. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zamknij
x